Kampaania Tangi ja võida

"TANGI ja VÕIDA" loosi peaauhinna võitjad on selgunud!

💰500€ väärtuses kütust ➡️ Kristiina Varusk

💰500€ väärtuses kütust ➡️ Ain Raaliste

💰500€ väärtuses kütust ➡️ Riivo Kallasmaa

"TANGI ja VÕIDA" loosi võitjad:

💰100€ väärtuses kütust ➡️ Anne Uusväli

💰100€ väärtuses kütust ➡️ Pille Käos

💰100€ väärtuses kütust ➡️ Anne Remmel

"TANGI ja VÕIDA" loosi võitjad:

💰100€ väärtuses kütust ➡️ Jana Kolk

💰100€ väärtuses kütust ➡️ Andres Kask

💰100€ väärtuses kütust ➡️ Tiiu Makejev

Palju õnne kõigile võitjatele, auhinnana väljastatakse Teile kinkekaardid, mis kehtivad kõigis Olerexi tanklates – võitjad said ka personaalse teavituse, kus on täpsemad juhised, kuidas oma võit realiseerida.

Kampaania „Tangi ja võida“ ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

 1. Kampaania

  1. Kampaania „3x3x3“ (edaspidi: Kampaania) on alates 12.02.2018 kuni 28.02.2018(k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 79, Tartu, Tartumaa 50112 (edaspidi: Korraldaja).

  2. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi tanklates. Kampaania info asub veebilehel http://olerex.ee/era/kampaaniad

 1. Osalemine

  1. Kampaanias osalevad kõik Olerexi tanklatest kampaaniaperioodil kütuse ostu sooritanud Olerexi erakliendi püsikliendiprogrammiga liitunud kliendid.

   1. Kampaanias osalevad kütuse ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel on kasutatud Olerexi ID-kaardi põhise erakliendi püsikliendiprogrammi kaarti (edaspidi: ID-kaart). Kampaanias ei osale ostud, mille sooritamiseks on kasutatud Olerexi ärikliendi maksekaarti.

   2. Kampaanias osalevad kõik ID-kaardi põhise erakliendi püsikliendiprogrammi liikmed, kes on sooritanud kütuse ostud alates 12.02.2018 kell 00.01.

  2. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.

  3. Kampaania kestab 12.02.2018 kuni 28.02.2018 (kaasa arvatud).

  4. Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.

  5. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 1. juuni 2017). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.

 1. Auhinnad

  1. Kampaania auhinnad 3 x 100-euri kütusekrediiti loositakse välja:

   1. 19.02.2018 - osalevad kõik perioodil 12.02 - 18.02.2018 ID-kaardiga registreeritud kütuse ostud.

   2. 26.02.2018 - osalevad kõik perioodil 12.02 - 25.02.2018 ID-kaardiga registreeritud kütuse ostud.

b.     Kampaania lõpuauhinnad 3 x 500-euri kütusekrediiti loositakse välja

1.     01.03.2018. Lõpuloosimises osalevad kõik perioodil 12.02 - 28.02.2018 ID-kaardiga registreeritud kütuse ostud.

c.     Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et teavitada võidust ja selle kättesaamisest.

  1. Auhinna Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.

  2. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna Võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.

  3. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka Võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada Võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma Võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

  4. Auhind lisatakse Korraldaja poolt võitja ID-kaardile automaatselt ja kütusekrediiti saab kasutada  kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates mehitatud Olerexi tanklates kütuseostu sooritades ja oma ID-kaarti kasutades.

 1. Loosimine

  1. Loosimine toimub punktis 3a ja 3b kirjas olevatel kuupäevadel kell 12.00. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on punktis 3a ja 3b perioodidel registreeritud kütuse ostud ID-kaardiga.

  2. Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse Auhinna Võitja nimi Korraldaja kodulehel www.olerex.ee ja sotsiaalmeedia kanalites.

  3. Auhinna saab Võitja kätte kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi mehitatud tanklates kütuseostu sooritades ja oma ID-kaarti kasutades, kuhu kütusekrediit lisatakse automaatselt Korraldaja poolt.

  4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna Võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

  5. Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.

 

 1. Muud tingimused

  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

  2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.

  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

  4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste puhul, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.

  5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või Võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.

  6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 05.03.2018 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.

  7. Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee