Juhtus õnnetus

Kuidas käituda liiklusõnnetuse korral?

Enne õnnetuspaigalt lahkumist tuleb fikseerida õnnetuse põhjustaja ning kannataja. Selleks on mugav kasutada vormi "Teade liiklusõnnetusest" või koostada vabas vormis kirjalik paberdokument õnnetuse asjaoludest.

Selgelt ja arusaadavalt (võimalusel koos joonistega) tuleb kirjeldada, kuidas õnnetus juhtus. Sõidukite juhid peavad allkirjaga oma vastutust kinnitama: kes on kannataja ja kes kahju põhjustaja. Sündmuskohal oleks soovitav teha ka mõned fotod ja võtta tunnistajate kontaktid. Mitte mingil juhul ei tohi sõidukeid enne õnnetusjuhtumi fikseerimist sündmuskohast liigutada.

Politsei tuleb sündmuskohale kutsuda juhul, kui avarii tagajärjel tekitati kellelegi kehavigastusi ning kui kahju põhjustaja ei ole teada või osapooled ei jõua kahju põhjustajas kokkuleppele.

Kannatanu peab esimesel võimalusel teatama kahjust kindlustusseltsile, kus on sõlmitud kehtiv liikluskindlustus.

Kuidas käituda, kui reisil olles tekib kahju?

Reisikindlustuse kahjust tuleb kindlustusandjat teavitada esimesel võimalusel. Teatada võib telefoni, faksi, e-posti teel või kindlustusandja kodulehekülje kaudu. Teavitada tuleb kindlustusseltsi, kelle pakkumine reisikindlustuse sõlmimiseks valiti!

Hakka püsikliendiks