Liikluskindlustus

>Liikluskindlustus on kõikidele sõidukitele kohustuslik kindlustus. Liiklusõnnetuse korral tagatakse kannatanule vara- ja isikukahju hüvitamine. Kindlustatakse potentsiaalset kahju, mida võidakse põhjustada teistele liiklejatele – sõidukitele, inimestele, hoonetele ja ehitistele.

Hakka püsikliendiks