Jõustus uus vedelkütuste seadus!

Alates 1. maist 2018 jõustus uus vedelkütuste seadus, mille kohaselt peab esimese põlvkonna biokütuse koguenergia osakaal tarbimisse lubatud bensiini, diislikütuse ja biokütuse koguenergias olema vähemalt 3,1%.

Mai kuust alates hakkab järk-järgult kõigist Olerexi tanklatest saama biokütuse sisaldusega:

  • Diislikütuseid
  • Bensiin 95’te

Tanklatesse tulevad uued vedelkütuste märgistused alates aastast 2019, mil biokütus peab hakkama sisaldama ka II põlvkonna biokütust.

Mis on biokütus?

Tegemist on orgaanilise kütusega, mida toodetakse erinevatest organismide elutegevuse tulemusena hiljuti moodustunud orgaanilisest ainest. Ehk see on taastuv kütus. Võib olla nii taimset kui loomset päritolu. Kütuselisandid jagunevad erinevate põlvkondade lisanditeks.

 
Jõustuvad muudatused:

  • 1. maist 2018, peab kütuses olema esimese põlvkonna biolisandi osakaal vähemalt 3,1%.
    Seaduse järgi on esimese põlvkonna biokütus on biokütus, mida toodetakse teraviljast ja muust tärkliserikkast põllukultuurist, suhkru- ja õlikultuurist ning kultuurist, mida kasvatatakse põllumajandusmaal põhikultuurina peamiselt energia tootmiseks.
     
  • 1. jaanuarist 2019, peab kütus sisaldama lisaks ka teise põlvkonna biokütust minimaalselt 0,5% ning esimese põlvkonna biokütuse osakaal ei tohi olla üle 7%. Teise põlvkonna biokütus on biokütus, mida toodetakse vedelkütuse seaduse § 21 lõike 4 alusel kehtestatud määruses loetletud jäätmetest ja jääkidest, näiteks biomassist.

Milleks on biokütused vajalikud?

Biokütus kütuselisandina võeti kasutusele selleks, et vähendada toornaftast valmistatud kütuste osakaalu. Biokütuste kasutamine vähendab oluliselt CO2 emissioone võrreldes fossiilkütuste kasutamisega.

Eesti seisukohast vaadatuna on antud kütuseturu liikumise suund väga tervitatav nii ökoloogilise jalajälje vähendamise mõttes kui ka majanduslikus võtmes –  kuna Eestis pole võimalik fossiilse päritoluga naftat toota, on taastuvast maavarast toodetavad alternatiivsed kütused tuleviku vaates väga teretulnud.

Kuidas mõjutab antud muudatus kütuseturu hinda?

Kõik suuremad muudatused kütuseturul mõjutavad üldjuhul ka kütuse hinda. Antud hinna muudatus on kahesuunaline, ühelt poolt diislikütuste hind küll tõuseb väga marginaalselt, seevastu bensiin 95’ hind jällegi langeb. Biokütuse lisa ei rakendata vähemalt esimese aasta talvisel perioodil.

*https://www.riigiteataja.ee/akt/116062017036

Hakka püsikliendiks