Lasteeine 5. sünnipäeva kampaania reeglid

Kast jäätist võitjad:
Mati Käär
Marita Laanemäe
Merily Poimu
Kristjan Koppel
Liisa Kuusk
Aet Morševitski
Martin Smorodin
Ingrid Hindreko
Kadi Lumiste
Silvar Mehik
Karin Pallum-Jagiela

Jalgratta võitjad:
Irina Ankuhhina
Mariliis Teigar
Raik Parts

Kampaania „Lasteeinel on viies sünnipäev“ ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

 1. Kampaania
  1. Kampaania „Lasteeinel on viies sünnipäev“ (edaspidi: Kampaania) on alates 01.06.2020 kuni 31.08.2020 (k.a) toimuv tarbijamängmida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 79, Tartu, Tartumaa 50112 (edaspidi: Korraldaja).
  2. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi tanklates. Kampaania info asub veebilehel www.olerex.ee/lasteeine
 2. Osalemine
  1. Kampaanias osalemiseks tuleb osta Olerexi tanklatest vähemalt viis lasteeinet, koguda lasteeine karpidelt kokku viis Orav Rattas tegelaskujuga kupongi ning Olerexi teenindusjaamas esitada need teenindajale ning registreerida ID-kaardiga.
   1. Antud kampaanias osalemiseks arvestatakse vaid Orav Rattas tegelastega kuponge, mis on karbil märgitud vastava tähistusega.
  2. Kampaanias osalemiseks tuleb igakordselt registreerida ID-kaardiga.
  3. Kampaania kestab 3 kuud, mis näeb ette, et kliendid võivad ükskõik kui palju kordi kampaanias osaleda. 
   1. Uuesti kampaanias osalemiseks tuleb alati koguda ja esitada viis Orav Rattas tegelasega kupongi.
  4. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
  5. Kampaania kestab 01.06.2020 kuni 31.08.2020 (kaasa arvatud).
  6. Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud osalemine läheb kirja eraldi. 
  7. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad isikud. Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.
 3. Auhinnad
  1. Kampaania käigus loositakse vähemalt 5 kupongi esitamise ID kaardiga registeerinud osalejate vahel iga nädal kastitäis jäätist ja iga kuu järgselt 1 jalgratas. Kampaania perioodi peale kokku 3 jalgratast. Jalgratta mudel ja suurus oleneb Võitja vanusest. Jalgratas valitakse peale võidu kuulutamist vastavalt Võitja vanusele ja kasvule.
  2. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et teavitada võidust ja selle kättesaamisest.
  3. Auhinna Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
  4. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna Võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.
  5. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka Võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada Võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma Võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 4. Loosimine
  1. Jäätise loosimine toimub igal esmaspäeval (ajavahemikus 01.06.2020 kuni 31.08.2020) ning jalgratta loosimine 3.07.2020 kuupäeval kell 12.00, 5.08.2020 kuupäeval kell 12.00 ja 3.09.2020 kuupäeval kell 12.00. Loosimisele pääsevad kõik kampaanias osalejad, kes on kampaania perioodil registreerinud  vähemalt viie Orav Rattas kupongi esitamise.
  2. Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse jalgratta Võitja nimi Korraldaja kodulehel www.olerex.ee/lasteeine/ ja/või sotsiaalmeedia kanalites.
  3. Auhinna kättesaamiseks võetakse Võitjaga ühendust ja lepitakse auhinna üleandmiseks aeg ja koht. 
  4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna Võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  5. Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
 1. Muud tingimused
  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste puhul, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
  5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või Võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
  6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 30.09.2020 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
  7. Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee
Hakka püsikliendiks