Olerex Pluss lojaalsusprogrammi tingimused

MIS ON OLEREX PLUSS?

Olerex Pluss on AS Olerex ID-kaardi põhine eraisiku lojaalsusprogramm.

Lojaalsusprogrammiga liitumisel esitatud isikuandmed ja ostuajalugu on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele käesolevates tingimustes näidatud andmete kogumiseks, analüüsimiseks, kokkuvõtete ja pakkumiste tegemiseks ja loosimiste läbiviimiseks.

Andmete vastutav töötleja on AS Olerex (registrikood 10136870, Võru 176, 50112 Tartu).

OLEREX PLUSS LOJAALSUSPROGRAMMI TINGIMUSED

1. Üldsätted ja kasutatud mõisted

1.1.    AS-i Olerex kliendikaardi üldtingimused (edaspidi Tingimused) rakenduvad Kliendile, kes on liitunud AS-i Olerex (edaspidi Olerex) poolt loodud Olerex Pluss lojaalsusprogrammiga.

1.2.    Kliendikaardi tingimustes kasutatavad mõisted:

Tankla – Lojaalsusprogrammiga liitunud Olerexi kaubamärki kandev mehitatud teenindusjaam või automaattankla (http://olerex.ee/era/asukohad-ja-lisateenused).

Kliendikaart – Kliendi Eesti Vabariigi ID-kaart, mis on aktiveeritud Olerexi lojaalsusprogrammi Olerex Pluss kliendikaardiks.

Klient – Kliendikaardi omanik, kes on liitunud lojaalsusprogrammiga.

Kliendikonto – Kliendi konto Olerex Iseteeninduse veebikeskkonnas (https://iseteenindus.olerex.ee/) või Olerexi mobiilirakenduses, millel hoitakse arvestust kogutud boonuste ja ostuajaloo üle.

Lojaalsusprogramm – Olerexi eraklientidele mõeldud lojaalsusprogramm, millega kaasnevad alljärgnevad hüved:

  • hinnavõit 2,6 senti igalt kütuseliitrilt;
  • iga 6. kuum jook tasuta;
  • iga 6. saiake tasuta;
  • iga 6. soe toit tasuta;
  • Autopesu -15%;
    Lojaalsusprogrammi kehtivate hüvedega on võimalik tutvuda kodulehel http://olerex.ee/era/lojaalsusprogramm

Tingimused – käesolevad Olerex Pluss lojaalsusprogrammi üldtingimused.

2.    Lojaalsusprogrammiga liitumise tingimused

2.1.    Lojaalsusprogrammi tingimustega saab tutvuda Olerexi kodulehel (http://olerex.ee/era/lojaalsusprogramm). Lojaalsusprogrammiga liitumiseks tuleb täita liitumisankeet või kasutada ID-kaardi lugejat isikuandmete lugemiseks ning nõustuda Tingimustega.

2.2.    Lojaalsusprogrammiga liitumine on Kliendile tasuta.

2.3.    Kui Klient soovib saada e-kirjana teavet Kliendikaardi pakkumiste kohta, avaldab ta Lojaalsusprogrammiga liitumisel vastavat soovi, andes sellega oma nõusoleku pakkumiste ja uudiskirjade saamiseks.

3.    Kliendikaardi ning Lojaalsusprogrammi tingimused

3.1.    Kliendikaart on personaalne ning kasutamiseks vaid Kliendi poolt.

3.2.    Klient saab kasutada Kliendikaardi hüvesid kõikides tanklates, mis pakuvad vastavat teenust või toodet. Kliendile rakendub igale kütuseliitrile vähemalt 2,4 senti soodustust ning iga kuues kuum jook, saiake, soe toit ja autopesu tasuta.

  1. Lojaalsusprogramm ei rakendu kampaanias olevatele ega soodushinnaga toodetele.

3.4.    Lojaalsusprogrammi soodustuste ja tasuta toodete arvestus algab Lojaalsusprogrammi lansseerimise kuupäevast 18.09.2017 kell 00.01.

3.5.    Lojaalsusprogrammi soodustuste ja tasuta toodete saamiseks peab Klient enne ostu eest tasumist oma Kliendikaardi sisestama makseterminali.

3.6.    Lojaalsusprogrammi välja teenitud kuues tasuta toode on Kliendile saadaval alates järgmisest ostust peale seda kui ühte ja sama toodet on ostetud viis korda. Tasuta toode saab kättesaadavaks maksimaalselt 24 tunni jooksul.

3.7.    Olerex jätab endale õiguse Tingimusi ühepoolselt muuta. 31.12.2018 vaadatakse üle Lojaalsusprogrammi tingimused ning Olerexil on õigus teha sellele järgnevalt Lojaalsusprogrammis muudatusi. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse internetiaadressil www.olerex.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest eelnimetatud veebilehel või muul Tingimustes nimetatud ajal. Tingimused on kehtivad veebilehel www.olerex.ee avaldatud redaktsioonis.

3.8.    Olerex ei vastuta tehtud muudatustest tulenevate võimalike kahjude eest (kaasa arvatud soodustuste vähenemine) ega ole kohustatud kahjusid Kliendile mistahes viisil hüvitama.

3.9.    Kliendil on võimalik saada infot kogutud ostude ja jäägi kohta Tanklas, eraisiku iseteeninduskeskkonnas aadressil www.iseteenindus.olerex.ee või Olerexi mobiilirakendusest. Infot Kliendikaardiga sooritatud ostude kohta avaldatakse ainult Kliendile.

4.   Isikuandmete töötlemine

4.1.    Lojaalsusprogrammiga liitumisega on Klient kinnitanud oma nõusolekut tema mittedelikaatsete isikuandmete töötlemiseks Olerexi poolt Tingimustes toodud eesmärkidel.

4.2.    Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on AS Olerex (registrikood 10136870, Võru 176, 50112 Tartu).

4.3.    Kliendi isikuandmeid töödeldakse vaid Olerex Pluss lojaalsusprogrammi raames, müügistatistika koostamise ja otseturunduse korraldamise eesmärgil.  Kliendikaardi programmi raames ei koguta ega töödelda Kliendi delikaatseid isikuandmeid.

4.4.    ­­­­­­­­­­­­Isikuandmete vastutav töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

4.5.    Juhul, kui Klient on avaldanud soovi saada teavet pakkumiste kohta, võib vastutav töötleja kasutada Kliendi andmeid pakkumiste tegemiseks ning edastada Kliendi isikuandmeid eelnimetatud eesmärgi täitmiseks näiteks side-, IT- ja postiteenuse osutajale.

4.6.    Kliendil on seoses tema isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada isikuandmete töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturunduse korraldamiseks. Klient esitab vastavasisulise kirjaliku avalduse e-posti aadressile info@olerex.ee.

5.   Muud tingimused

5.1.   Võimalikud erimeelsused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Eesti Vabariigi kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.  

Hakka püsikliendiks