Tangi ja Võida Jaanipäevaks Väärt Grill reeglid

Palju õnne! Keraamilise grilli võitis Kaido Hansberg Võrust!

„Tangi ja Võida Jaanipäevaks Väärt Grill“ ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

 1. Kampaania
  1. Kampaania „Tangi ja Võida Jaanipäevaks Väärt Grill“ (edaspidi: Kampaania) on alates 19.06.2020 kuni 28.06.2020(k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 176, Tartu, Tartumaa 50112 (edaspidi: Korraldaja).
  2. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi tanklates. Kampaania info asub veebilehel http://olerex.ee/era/kampaaniad
 1. Osalemine
  1. Kampaanias osalevad kõik Olerexi tanklatest kampaaniaperioodil vähemalt 25 liitrit kütuse ostu sooritanud Olerexi erakliendi püsikliendiprogrammiga liitunud kliendid.
   1. Kampaanias osalevad vähemalt 25 liitri ulatuses kütuse ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel on kasutatud Olerexi ID-kaardi põhise erakliendi püsikliendiprogrammi kaarti (edaspidi: ID-kaart). Kampaanias ei osale ostud, mille sooritamiseks on kasutatud Olerexi ärikliendi maksekaarti või Olerexi krediitkaarti.
   2. Kampaanias osalevad kõik ID-kaardi põhise erakliendi püsikliendiprogrammi liikmed, kes on sooritanud kütuse ostud alates 19.06.2020 kell 00.01.
  2. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
  3. Kampaania kestab 19.06.2020 kuni 28.06.2020 (kaasa arvatud).
  4. Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
  5. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 19. juuni 2020). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.
 1. Auhinnad
  1. Kampaania auhind 1 x PROflame EXPERT MAXI keraamiline grill loositakse välja 1.07.2020.
  2. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et teavitada võidust ja selle kättesaamisest.
  3. Auhinna Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
  4. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna Võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.
  5. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka Võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada Võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma Võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
  6. Auhind lisatakse Korraldaja poolt võitja ID-kaardile automaatselt ja kütuse kinkekaarte saab kasutada  kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates mehitatud Olerexi tanklates kütuseostu sooritades ja oma ID-kaarti kasutades.
 1. Loosimine
  1. Loosimine toimub punktis 3.1 kirjas oleval kuupäeval kell 12.00. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on kampaania perioodil registreeritud vähemalt 25 liitrise kütuse ostu oma ID-kaardiga.
  2. Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse Auhinna Võitja nimi Korraldaja kodulehel www.olerex.ee ja/või sotsiaalmeedia kanalites.
  3. Auhinna saab Võitja kätte kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi mehitatud tanklates kütuseostu sooritades ja oma ID-kaarti kasutades, kuhu kütuse kinkekaardid lisatakse automaatselt Korraldaja poolt.
  4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna Võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  5. Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
    
 2. Muud tingimused
  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste puhul, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
  5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või Võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
  6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 28.02.2020 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
  7. Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee

 

Hakka püsikliendiks