Olerex autopesu uued pesuprogrammid

uuedautopesud

Kõigi oktoobris autopesu ostjate vahel loosime välja 4 komplekti tutikaid talverehve ja kingikotid Turtle Waxi poolt!

Võitjad:
Priit Raja
Kristiina Sikk
Krista Milstein
Maksim Kandala

Tutvu Olerexi uute pesuprogrammide ning autopesulate asukohtadega siin: https://olerex.ee/era/autopesula

Autopesu kampaania „Võida tutikad talverehvid“ ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

 1. Kampaania
  1. Autopesu kampaania „Võida tutikad talverehvid“ (edaspidi: Kampaania) on alates 01.10.2020 kuni 31.10.2020 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 79, Tartu, Tartumaa 50112 (edaspidi: Korraldaja).
  2. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi autopesulatega tanklates. Kampaania info asub veebilehel http://olerex.ee/era/kampaaniad
 1. Osalemine
  1. Kampaanias osalevad kõik Olerexi tanklatest kampaaniaperioodil autopesula põhiprogrammide ostu sooritanud Olerexi erakliendi püsikliendiprogrammiga liitunud kliendid.
   1. Kampaanias osalevad autopesula põhiprogrammide ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel on kasutatud Olerexi ID-kaardi põhise erakliendi püsikliendiprogrammi kaarti (edaspidi: ID-kaart). Kampaanias ei osale ostud, mille sooritamiseks on kasutatud Olerexi ärikliendi maksekaarti või Olerexi krediitkaarti.
   2. Kampaanias osalevad kõik ID-kaardi põhise erakliendi püsikliendiprogrammi liikmed, kes on sooritanud autopesu programmide ostud alates 01.10.2020 kell 00.01.
  2. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
  3. Kampaania kestab 01.10.2020 kuni 31.10.2020 (kaasa arvatud).
  4. Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
  5. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 1. oktoober 2020). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.
 1. Auhinnad
  1. Kampaania auhinnad 4 x uued talverehvid ja 6 x Turtle Wax kinkekott loositakse välja 10.11.2020.
  2. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et teavitada võidust ja selle kättesaamisest.
  3. Auhinna Võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
  4. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna Võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.
  5. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka Võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada Võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma Võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
    
 2. Loosimine
  1. Loosimine toimub punktis 3.1 kirjas oleval kuupäeval kell 12.00. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on kampaania perioodil registreeritud autopesula põhiprogrammide ostu oma ID-kaardiga.
  2. Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse Auhinna Võitja nimi Korraldaja kodulehel www.olerex.ee ja/või sotsiaalmeedia kanalites.
  3. Auhinna kätte saamine lepitakse Võitjaga eraldi kokku.
  4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna Võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  5. Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
    
 3. Muud tingimused
  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel Võitjate väljaselgitamiseks, Võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste puhul, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
  5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või Võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
  6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 1.12.2020 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
  7. Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee
Hakka püsikliendiks