Kampaania "Osta 2 KitKat toodet ja võida auhindu" reeglid

Kampaania „Osta 2 KitKat toodet ja võida auhindu“ (edaspidi: Reeglid):

1. Kampaania

1.1 Kampaania „Osta 2 KitKat toodet ja võida auhindu iga nädal“ (edaspidi: Kampaania) on alates 01.07.2020-31.08.2020 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Baltic Promotions OÜ (registrikoodiga 11142631, asukohaga Punane 56, Tallinn, 13619, Eesti (edaspidi: Korraldaja).

1.2 Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi mehitatud teenindusjaamades. Kampaania info asub veebilehel http://olerex.ee/era/kampaaniad

2. Osalemine

1.1 Kampaanias osalevad kõik Olerexi tanklatest kampaaniaperioodil korraga vähemalt 2 KitKat toodet ostnud kliendid.

1.1.1 Kampaaniatootena lähevad arvesse kõik müügilolevad tooted:

40052434
KITKAT 4 FINGER 41,5G

4600680010335
KITKAT GOLD 41,5G

3800020423578
KITKAT CHUNKY SOKOLAAD 40G

3800020411162
KITKAT CHUNKY PEANUT BUTTER 42G

3800020418130
KITKAT CHUNKY SALTED CARAMEL 42G

3800020424223
KITKAT CHUNKY HAZELNUT 42G

1.1.2 Kampaanias osalevad ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel on kasutatud Olerexi ID-kaardi põhise püsikliendiprogrammi kaarti.

1.1.3 Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.

1.2 Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal või tema poolt volitatud isikul õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.

1.3 Kampaania kestab 01.07.2020-31.08.2020 (kaasa arvatud).

1.4 Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 1. juuli 2020). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.

3. Auhinnad

3.1 Kampaania auhinnafondis, mis loositakse välja 300 inimese vahel: 100x KitKat rannarätik (väärtusega 15eur/tk) ja 200x karbitäis (karbis 24 toodet) KitKat Chunky Hazelnut šokolaade (väärtusega 12eur/tk) (edaspidi: Auhind).

3.2 Auhinna loosmised toimuvad järgmistel kuupäevadel:

13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020
03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
24.08.2020
04.09.2020

3.3 Võitjaga võtab ühendust Baltic Promotions OÜ, et leppida kokku auhinna kättesaamine.

3.4 Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.

3.5 Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.

3.6 Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

4. Loosimine

4.1 Loosimine toimub punktis 3b kirjas oleval kuupäeval kell 12.00. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on Kampaanias registeerinud 31.08.2020 päeva kella 23.59-ks.

4.2 Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Baltic Promotions OÜ.

4.3 Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 08.09.2020 õnnestunud võitja poolt Olerexi iseteeninduskeskkonnas esitatud kontaktandmete vahendusel ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda ja valida välja uus võitja, kellega võetakse ülatoodud reeglite alusel ühendust ja kehtivad auhinna üleandmiseks samad reeglid.

4.4 Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

4.5 Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.

5. Muud tingimused

5.1 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

5.2 Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.

5.3 Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks (sh Korraldaja poolt volitatud kolmandale osapoolele), võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

5.4 Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.

5.5 Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.

5.6 Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest www.olerex.ee veebilehe vahendusel.

5.7 Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale: Baltic Promotions OÜ, Punane 56, 13619 Tallinn või e-kirjana aadressil estonia@sorbum.eu, märgusõna “KITKAT & OLEREX KAMPAANIA". Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

5.8 Kampaania lisainfot saab e-maili teel estonia@sorbum.eu

ЛЬГОТНАЯ КАРТА