Erimärgistatud diislikütus

Alates 01.01.2015 jõustusid vedelkütuse erimärgistamise seaduse (VKEMS) muudatused, mis oluliselt kitsendavad erimärgistatud vedelkütuste kasutamist. Muudatused jõustuvad kahes osas: 01.01.2015 ja 01.05.2015.

Peamised VKEMS-i muudatused:

1. Alates 01.01.2015 lõpetatakse kerge kütteõli (nn punase kütuse) erimärgistamine ja see maksustatakse tarbimisse lubamisel edaspidi diislikütuse aktsiisimääraga (392,92 eurot 1000 liitri kohta).

Varasemalt soetatud erimärgistatud kerget kütteõli ei ole alates 01.01.2015 lubatud enam tarbida ei reisijate ja kaupade raudteeveol, Eesti vetes toimuvas laevaliikluses (sh kutselisel kalapüügil), kütmiseks ega elektrienergia tootmiseks.

Eesti vetes kalalaevades erimärgistatud kerge kütteõli aktsiisivabalt tarbimiseks väljastatud energia aktsiisivabastuse load kaotavad alates 01.01.2015 kehtivuse.

2. Alates 01.01.2015 jääb ainsaks kasutatavaks erimärgistatud vedelkütuseks eriotstarbeline diislikütus (nn sinine kütus), mida on edaspidi lubatud kasutada vaid:
põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas (NB! Siia ei kuulu teraviljakuivatud, k.a mobiilsed);
kutselisel kalapüügil;
kütmiseks (s.h teraviljakuivatites) ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks (seda kuni 01.05.2015, so kütteperioodi lõpuni). NB! Elektrienergia tootmise hulka ei loeta laeval või veduril asuvate elektrigeneraatorite käitamist, millega toodetud elektrienergiat kasutatakse laeva või veduri elektrimootorites.

Reisijate ja kaupade raudteeveol ning Eesti vetes toimuvas laevaliikluses (va kutselisel kalapüügil) ei ole eriotstarbelist diislikütust edaspidi enam kasutada lubatud.

Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär jääb samaks (110,95 eurot 1000 liitri kohta). Kutselisel kalapüügil on energia aktsiisivabastuse loa alusel võimalik eriotstarbelist diislikütust tarbida jätkuvalt aktsiisivabalt.

3. Alates 01.05.2015 ei ole eriotstarbelist diislikütust lubatud edaspidi kasutada ka kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

Hakka püsikliendiks