Kampaania „Osta Turtle Wax tooteid ja osaled loosimises" reeglid

 1. Kampaania
  1. Kampaania „Osta mistahes Turtle Wax toode ja osaled loosimises. “ (edaspidi: Kampaania) on alates 01.07.2019-31.08.2019 (k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 79, 50112 Tartu, Tartumaa 51013 (edaspidi: Korraldaja).
  2. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvas Olerexi mehitatud teenindusjaamas. Kampaania info asub veebilehel http://olerex.ee/era/kampaaniad
 1. Osalemine
  1. Kampaanias osalevad kõik Olerexi tanklatest kampaaniaperioodil mistahes Turtle Wax toote ostnud kliendid.
   1. Kampaaniatootena lähevad arvesse kõik müügilolevad tooted:

TURTLE WAX VETT HÜLGAV TÖÖTLEMISVEDELIK CLEARVUE 300ML

TURTLE WAX FRESH SHINE TSITRUS 500ML

TURTLE WAX FRESH SHINE OUTDOOR 500ML

TURTLE WAX KIIRVAHA WAX IT WET 500ML

TURTLE WAX SUPER HARD SHELL AUTOVAHA PASTA 397G

TURTLE WAX HYBRID JET BLACK AUTOVAHA MUST PIHUSTIGA 500ML

TURTLE WAX WET N BLACK FOAM PLASTI- JA KUMMILÄIGE AER. 500ML

TURTLE WAX NAHAPUHASTUSVAHEND 500ML

TURTLE WAX PLASTESITULEDE TAASTAMISEKS KMPL.

TURTLE WAX KRIIMUSTUSTE EEMALDAJA SCRATCH REPAIR&RENEW 207ML

TURTLE WAX VELGEDE PUHASTI 500ML

TURTLE WAX SALONGIPUHASTUS VAHEND MATT 500ML

TURTLE WAX SILIKOONIPULK 38G

TURTLE WAX SALONGIPUHASTUSLAPID LÄIKIV 20TK

   1. Kampaanias osalevad ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel on kasutatud Olerexi ID-kaardi põhise püsikliendiprogrammi kaarti.
   2. Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
  1. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
  2. Kampaania kestab 01.07.2019-31.08.2019 (kaasa arvatud).
  3. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 1. juuli 2019). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.
 1. Auhinnad
  1. Kampaania auhinnaks on 25 tk Olerexi 20€ kinkekaarti (edaspidi: Auhind).
  2. Auhind loositakse välja 05.09. 2019.
  3. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et leppida kokku auhinna kättesaamine.
  4. Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
  5. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.
  6. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 1. Loosimine
  1. Loosimine toimub punktis 3b kirjas oleval kuupäeval kell 12.00. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on Kampaanias registeerinud 31.08.2019 päeva kella 23.59-ks.
  2. Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Korraldajaga.
  3. Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 08.09.2018 õnnestunud esitatud (Olerexi iseteeninduskeskkonnas) kontaktandmete vahendusel ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda ja valida välja uus võitja, kellega võetakse ülatoodud reeglite alusel ühendust ja kehtivad auhinna üleandmiseks samad reeglid.  
  4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
  5. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
 1. Muud tingimused
  1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
  2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
  3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks (sh kolmandale osapoolele), võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
  4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
  5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
  6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 08.09.2019 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutlusele ei võta.
  7. Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee