VÕIDA SOOME WRC RALLI PILETID KAMPAANIA REEGLID

Kampaania „Võida Soome WRC ralli piletid“ ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

 1. Kampaania
 1. Kampaania „Võida Soome WRC ralli piletid (edaspidi: Kampaania) on alates 31.05.2019 kuni 15.07.2019 (k.a) toimuv tarbijamängmida korraldab Olerex AS (registrikoodiga 10136870, asukohaga Võru 79, 50112 Tartu (edaspidi: Korraldaja).
 2. Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi tanklates, kus on müügil Wolf mootoriõlid. Kampaania info asub veebilehel www.olerex.ee
 1. Osalemine
 1. Osta Olerexi tanklast ükskõik milline Wolf mootoriõli, registreeri ost ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel tuleb kasutada Olerexi ID-kaardi põhist erakliendi püsikliendiprogrammi kaarti (edaspidi: Olerex Pluss). Kampaanias ei osale ostud, mille sooritamiseks on kasutatud Olerexi ärikliendi maksekaarti. Kampaanias ei osale Olerexi hõbedase kliendikaardiga registreeritud ostud.
 2. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt ühendust võtta.
 3. Kampaania kestab 31.05.2019 kuni 15.07.2019 (k. a).
 4. Kampaanias võib kampaaniaperioodi jooksul osaleda mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
 5. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud (seisuga 31. mai 2019). Korraldaja ja Flexoil OÜ  töötajad ei oma õigust Kampaanias osaleda.
 1. Auhinnad
 1. Kampaania auhinnaks on 4 komplekti  01-04.08.2019. Soomes Jyväskyläs toimuva WRC ralli piletit kahele (edaspidi: Auhind).
 2. Auhinnad loositakse välja 16.07.2019.
 3. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et leppida kokku auhinna kättesaamine.
 4. Auhindade võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
 5. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.
 6. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
 1. Loosimine
 1. Loosimine toimub punktis 3b kirjas oleval kuupäeval. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on Kampaanias registeerinud 15.07.2019 päeva kella 23.59-ks.
 2. Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Korraldajaga.
 3. Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 22.07.2019 õnnestunud esitatud (Olerexi iseteeninduskeskkonnas) kontaktandmete vahendusel ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda.
 4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 5. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.
 1. Muud tingimused
 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
 3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
 4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
 5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele kodulehel, või mõnel teisel kohasel viisil.
 6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 01.08.2019 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.
 7. Lisateavet kampaania kohta saab Olerex AS e-posti teel: turundus@olerex.ee
Hakka püsikliendiks