Olerex pälvis Kaitseministeeriumi hõbetaseme "Riigikaitsjate toetaja" tunnustuse

Riigikaitsjate toetaja tunnustus

Olerex pälvis Kaitseministeeriumi tunnustuse silmapaistva panuse eest Eesti riigikaitsesse. 

Vabariigi President Alar Karise, kaitseminister Hanno Pevkuri, kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi ja Kaitseliidu ülema kindralmajor Ilmar Tamme osavõtul anti AS Olerex esindajale üle hõbetaseme „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustus panuse eest Eesti riigikaitsesse reservväelaste toetamisel.

Meil on au olla üks reservväelaste toetajatest, väärtustades ja tunnustades nende panust Eesti riigikaitsesse. Vaid koos, üksteist toetades saame elada sellises Eestis nagu me seda täna tunneme ja armastame.

ЛЬГОТНАЯ КАРТА