Olerexi diislikütuse külmakindlus on -32°C

Olerex pakub käreda pakasega oma tanklates klientidele arktilist diislikütust, mille külmakindlus on -32°C.

 

Diislikütuse külmakindlust mõõdetakse kahe näitaja abil: hägustumispunkt ja filtreeritavuspunkt.
 

Hägustumispunkti all mõistetakse temperatuuri, mille juures tekivad diislikütusesse esimesed parafiinikristallid, kuid mis oma suuruse tõttu veel ei ummista kütusefiltrit. Eesti seadusandluse järgi on 1. detsembrist  kuni 1. märtsini müüdava diislikütuse nõutud hägustumispunkt vähemalt - 16°C.

 

Filtreeritavuspunkt on temperatuur, mille juures on parafiinikristallid kasvanud sedavõrd suureks, et need ummistavad sõiduki kütusefiltri ja automootor hakkab tõrkuma. Seaduse järgi peab Eestis talveperioodil olema diislikütuse filtreeritavuspunkt vähemalt -26°C .

 

Saabunud käreda pakase taustal on hea teada, et Olerexi tanklad pakuvad üle Eesti diislikütust, mille filtreeritavuspunkt on vastavalt väljastatud sertifikaadile vähemalt -36°C ning hägustusmispunkt vähemalt -21°C. Reaalne külmakindlus jääb nende kahe näitaja vahele ning on keskmiselt -32 kraadi.

 

ЛЬГОТНАЯ КАРТА