Kampaania "Võida personaaltreening Ott Kiivikasega" reeglid

KAMPAANIA „Osta Mealy toode ja võida personaaltreening Ott Kiivikasega“ REEGLID

1. Kampaania

Kampaania „Osta Mealy toode ja võida personaaltreening Ott Kiivikasega “ (edaspidi: Kampaania) on alates 01.11-31.12.2019 (k.a) toimuv tarbijamängmida korraldab Mealy Group oü (registrikood 14291061  Helgi tee 11, Peetri küla, Rae vald, telefon: +372 55510314, e-post: info@mealy.ee aadress (edaspidi: Korraldaja).Kampaania toimub kõigis Eesti Vabariigi territooriumil asuvates Olerexi mehitatud teenindusjaamades. Kampaania info asub veebilehel www.mealy.ee

2. Osalemine

 1. Kampaanias osalevad kõik Olerexi tanklatest kampaaniaperioodil korraga vähemalt 1 Mealy toote ostnud kliendid.
  1. Kampaaniatootena lähevad arvesse kõik müügilolevad tooted:
   Lõhe – bulguri salat 265gr
   Kana – kikerherne salat  265gr
   Kitsejuustu – peedi salat 265gr
   Kana –tomati võiku munaga 210gr
   Kana wrap basiilikuga 210gr
   Valgu pannukas banaani ja maapähkliga 100gr
   Valgu pannukas õuna ja maapähkliga 100gr
   Valgu pannukas marjasegu ja maapähkliga 100gr

    

   1. Kampaanias osalevad ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel on kasutatud Olerexi ID-kaardi põhise püsikliendiprogrammi kaarti.
   2. Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
   1. Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.
   2. Kampaania kestab 01.11.2019-31.12.2019 (kaasa arvatud).
   3. Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 1. november 2019). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.

3. Auhinnad

 1. Kampaania auhinnaks on personaaltreening Ott Kiivikasega. Kokku loositakse välja 3 võitjat (edaspidi: Auhind).
 2. Auhind loositakse välja 10.01.2020
 3. Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et leppida kokku auhinna kättesaamine.
 4. Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
 5. Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha Olerexi iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.olerex.ee/.
 6. Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

4. Loosimine

 1. Loosimine toimub punktis 3b kirjas oleval kuupäeval kell 12.00. Loosimisele pääsevad kõik Kampaanias osalejad, kes on Kampaanias registeerinud 31.12.2019 päeva kella 23.59-ks.
 2. Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Korraldajaga.
 3. Kui Korraldajal ei ole auhinna võitjaga hiljemalt 08.02.2020 õnnestunud esitatud (Olerexi iseteeninduskeskkonnas) kontaktandmete vahendusel ühendust saada, on Korraldajal õigus Auhinna võitmine tühistada ning Auhinda mitte üle anda ja valida välja uus võitja, kellega võetakse ülatoodud reeglite alusel ühendust ja kehtivad auhinna üleandmiseks samad reeglid.
 4. Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 5. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.

5. Muud tingimused

 1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 2. Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.
 3. Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks (sh kolmandale osapoolele), võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
 4. Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.
 5. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.
 6. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult hiljemalt 08.02.2020 ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutlusele ei võta.
 7. Lisateavet kampaania kohta saab Mealy Group oü : info@mealy.ee
ЛЬГОТНАЯ КАРТА