Muudatused kütuseturul

Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi eesmärk on vähendada autokasutusest tingitud kahjulikke keskkonnamõjusid ning sellest tulenevalt hakkavad kõik Eesti kütusemüüjad alates aprillist 2019 müüma varasemast suurema biolisandi osakaaluga mootoribensiini ja diislikütust.

Mis on biokütus? Ja mis on biolisandiga kütus?
100%-line biokütus on taastuvatest looduslikest allikatest valmistatud mootorikütus – bensiini puhul etanool ja diislikütuse puhul biodiislikütus. Biokütus võib olla nii taimset kui loomset päritolu. Enamlevinud on põllukultuuridest toodetud diisel või etanool. Üha enam toodetakse biokütuseid aga ka bioloogilist päritolu jäätmetest ja tööstusjääkidest.

Lisades 100%-list biokütust fossiilsele kütusele saadakse vastavalt kas 5%-lise, 7%-lise või 10%-lise biokütuse sisaldusega mootorikütus, mida nimetatakse biolisandiga kütuseks.

Mis muutub alates aprillist 2019?
Olerexi tanklad lähevad kõrgema biolisandi sisaldusega kütuste müümisele üle järk-järgult aprilli jooksul. Vastavalt sellele muutub ka kütusetankurite märgistus. Seega alates aprillist peaks tankimisel pöörama tähelepanu kütusetankuril olevale märgistusele. Kui tankuril on märgistus E10 või B7 näitab see, et sellest tankurist tangite juba kõrgema biolisandiga kütust.

Bensiin 95 E10: sobib kõikidele uutele bensiinimootoriga sõidukitele. Vanema sõiduki puhul saab kontrollida aadressilt: https://biokytus.ee/95e10-sobivus.html, kas autotootja on andnud 95 E10 kasutamiseks heakskiidu. Mahuliselt on igas liitris mootoribensiinis 10% bioetanooli, ülejäänud 90% on tavapärane fossiilset päritolu mootoribensiin.


Diislikütus D B7: sobib kasutamiseks kõikides diiselmootoriga sõidukites. Mahuliselt on igas liitris diislikütuses 7% biodiislikütust, ülejäänud 93% on tavapärane fossiilset päritolu diislikütus.


Bensiin 98 E5: kütus Olerexi tanklates ei muutu ja ei sisalda ühtegi biokomponenti. Sobib kasutamiseks kõikides bensiinimootoriga sõidukites.

Millist mootoribensiini peaks kasutama, kui sõidukile ei sobi bensiin 95 E10?

Kui autotootja ei ole andnud heakskiitu 95E10 mootoribensiini kasutamiseks, siis tuleks võtta kasutusele bensiin 98. Seda saab kontrollida https://biokytus.ee/95e10-sobivus.html


Mootorratastes ning aia- ja metsatehnikas on soovitatav kasutada mootoribensiini 98.


Mis juhtub kui tankida 95 E10 bensiini autosse, mis pole selle jaoks mõeldud?

95 E10 tankimine sõidukisse, millele tegelikult E10 ei sobi, ei too kaasa kohest auto kahjustumist. Pikaajalisel E10 kasutamisel autole, mille puhul on antud soovitus seda mitte kasutada, võivad mõningad auto detailid saada kahjustatud ning on soodumus korrosiooni tekkele, mis omakorda võib kaasa tuua mootori häireid.


Kas suurema biokomponendi osakaaluga kütusele üleminek mõjutab kütusekulu?

95 E10-le üleminekul võib oodata kütusekulu mõningast suurenemist. See tuleneb etanooli energiasisaldusest, mis on ligi kolmandiku võrra väiksem fossiilse mootoribensiini energiasisaldusest.


Diislikütuse puhul kütusekulu B7-le üleminekul ei suurene kuivõrd biodiislikütuse energiasisaldus on fossiilse diislikütusega samaväärne.

 

Hakka püsikliendiks