Jätkusuutlikkus

Suund_jätkusuutliku_ tuleviku_ poole


Suund jätkusuutliku tuleviku poole

Vastutustundliku ettevõttena oleme enesele eesmärgiks seadnud keskkonnahoidlikkuse ja hoolivuse, et tagada järgnevatele põlvedele elamisväärne keskkond. Hoolime loodusest ning arvestame selle ressurssidega enda tegevuses. Olles Eesti suurim kütusemüüja liigume pidevalt selles suunas, et nii meie töötajate kui ka klientide ökoloogiline jalajälg oleks väiksem, et tagada vajalikud ressursid jätkusuutlikuks arenguks. Olerexi meeskonnas töötame igapäevaselt selle nimel, et panna paika lühi- ja pikaajaline plaan tegutsemiseks vastutustundliku ettevõttena, pakkudes jätkusuutlikke lahendusi nii looduse hüvanguks, oma töötajatele kui ka klientidele.

Toiduvalmistamine ja keskkond

Menüüde koostamisel lähtume keskkonda toetavatest ja uuenduslikest meetoditest. Püüame pakkuda klientidele tervislikumaid valikuid läbi koostisosade, pakkudes võimalust vähendada või asendada teatud roogade juures komponente. Meie toredad ja teadlikud klienditeenindajad valmistavad toidu alati värskelt, vastavalt kliendi tellimusele. Toidu valmistamisel kasutatud õli suunatakse läbi ümbertöötlemise edasi biokütuseks. 

Toidu pakendamisel lähtume säästvatest materjalidest ja töötame iga päev selle nimel, et tagada järgnevatele põlvkondadele ohutum ja puhtam keskkond läbi selle tegevuse. Lasteeinetesse kingitusi valides lähtume alati põhimõttest, et toode peab olema valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest ning omama vastavaid sertifikaate. Kuuma joogi ostmisel pakume kliendile võimaluse soetada see oma termosesse või osta meie teenindusjaamast kohapealt korduvkasutatav termokruus. Joogi segamiseks on meil puidust valmistatud pulgad ning jookides magustamiseks klaaspudelites maitsesiirupid, et vähendada ühekordsete suhkrupakendite jõudmist prügisse.

Ühekordsete topside ja kaante ringluse vähendamiseks oleme seadnud eesmärgiks kasutusele võtta aastaks 2025 100% taastuvast toorainest valmistatud topsid ja kaaned. 2024. aastal oleme asendanud 300 ml kohvitopsid 100% taastuvast taimsest toorainest kohvitopside vastu, mille papp on pärit PEFC sertifikaadiga sertifitseeritud säästvalt majandatud metsadest. Topsi fossiilkütusel, täpsemalt naftal põhinev polüetüleenist niiskuse kaitsekiht on asendatud taimse polüetüleenkattega, tehes sellest keskkonnasäästlikuma alternatiivi, mida saab anda tagasi ringlusse jäätmekäitleja või spetsiaalse topside taaskasutamise skeemi kaudu.

Meie teenindusjaamast ostetud sooja toidu karbid ja söögiriistad on valmistatud suhkruroost. Suhkruroost valmistatud tooted on biolagunevad ja komposteeritavad, kuna need on valmistatud looduslikust ja taastuvast pabermassist. Sarnaselt on ka meie teised kasutusel olevad toidupakendid taaskasutatavad, biolagunevad ja sertifitseeritud.

Keskkonnateadlik ettevõte

Keskkonnateadlikkust püüame tõsta läbi erinevate suundade oma igapäevatöös. Läbi oma tegevuse püüame suunata oma töötajaid ja kliente tegema keskkonnale vähem koormavaid valikuid. Keskkonnateadlik tegutsemine tähendab teadmist, et iga meie tegevus omab mõju.

Jätkusuutliku päikeseenergia tootmise ja kasutamisega aitame kaasa keskkonnasaaste vähendamisele, kuna päikeseenergia on sisuliselt ammendamatu energialiik. Olerex AS toodab taastuvenergiat üheteistkümnes tankla katusele paigaldatud päikesepargis. Lisaks toodame elektrit ka Kilingi-Nõmme päikesepargis. Päikesepaneele kasutades aitame kaasa loodussäästliku eluviisi loomisele. 

Meie tanklates saab sõiduki tuuleklaaside puhastamiseks mõeldud klaasipesuvedelikku soetada otse tankurist, vähendades seeläbi plastikust kanistrite hulka. Anname kliendile võimaluse jätta enda tühjaks saanud kanister tanklas selleks ettenähtud kohta, et vältida nende sattumist prügi hulka kuhu need ei kuulu. Olerex oli esimene tanklakett Eestis, kes hakkas tühjade klaasipesuvedelike kanistrite kokku korjamisega tegelema. Kui klient soovib siiski osta klaasipesuvedelikku kanistris, siis meie tanklates müüdavad Olerexi brändiga klaasipesuvedeliku kanistrid on valmistatud HDPE-plastist. HDPE-plast on taaskasutatav ning sellest saab valmistada näiteks pliiatsitopse, prügikonteinereid, äravoolutorustikke, plastikust aiamööblit jms. 
 
Meie töötajad hoolitsevad selle eest, et teenindusjaama siseruumides tekkinud prügi saaks korrektselt sorteeritud ja transporditud ettenähtud kohtadesse. Oleme teinud otsuse, et kõikides uutes ja rekonstrueeritavates jaamades peavad olema sissehitatud Longopac süsteemiga prügikastid, mis aitavad vähendada prügikottide kulu ja vähendavad seeläbi CO2 heitekogust keskmiselt 70%. Oma biojäätmed kogume Biobag prügikottidesse, mis omavad täieliku komposteerimise ja biolagunemise sertifikaati EN13432. 

Sarnaselt teenindusjaamadele sorteerime prügi ka meie kontorites. Oleme vähendanud kontorites kasutatava paberi hulka läbi töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmise. Dokumentide väljaprintimise asemel püüame nende liikumise tagada läbi tehnoloogiliste lahenduste ja prindime välja vaid neid dokumente, mida muud moodi ei saa edastada. Kontorite siseviimistluses kasutame keskkonnasõbralikke materjale. Läbi nende tegevuste oleme astunud suure sammu tervisliku ja keskkonnahoidliku töökeskkonna loomise suunas.

Oma logoga meenetes jälgime samuti nende keskkonnasõbralikkust, eelistades tooteid, mis on valmistatud looduslikest või taaskasutatavatest materjalidest. Meie uued kinkekaardid on valmistatud biolagunevast PVC materjalist ja nende ümbrised on valmistatud taaskasutatud paberist.

ЛЬГОТНАЯ КАРТА