Diislikütus

Diislikütus on peamiselt mootorikütusena kasutatav süsivesinike segu, mis keeb temperatuurivahemikus 200–350 °C ja mida saadakse enamasti nafta töötlemisel. Meile olulised diislikütuse näitajad on tsetaaniindeks, tsetaanarv, leekpunkt, külmfiltri ummistumispunkt (CFPP) ja hägustumispunkt (CP).

Tsetaaniindeks ja tsetaaniarv iseloomustavad diislikütuse isesüttivust ja võimet ühtlaselt põleda. Tsetaaniindeks määratakse arvutuslikult, tsetaaniarv määratakse katsemeetodil. Madala tsetaaniarvu puhul toimub kütuse hiline isesüttimine ja kiire põlemine (tekib mootori "kloppimine"). Kõrge tsetaaniarvu puhul kütus süttib kiiresti ja põleb pihusti otsa juures segunemata korralikult õhuga (tekib mootori "suitsemine"). Tsetaaniarvu saab tõsta lisandite abil. Lisandite kasutamise puuduseks  on asjaolu, et kütuse pikemaajalisel säilitamisel tsetaaniarv siiski langeb. Seetõttu tuleks selliseid lisandeid lisada vahetult enne kütuse tarvitamist.

Leekpunkt iseloomustab kütuse tuleohtlikkust ja peab olema üle 55°C. Juba vähese bensiini sattumisel diislikütusesse leekpunkt langeb ja tuleohtlikkus suureneb. NB! Ettevaatust erinevate kütuste pumpamisel sama seadmega.

Külmfiltri ummistumispunkt hägustumispunkt iseloomustavad kütuse kasutatavust madalal temperatuuril. Temperatuuri alanedes hakkavad diislikütuses leiduvad parafiinid kristalliseeruma, mis põhjustab kütusefiltrite ja torustiku ummistumise ning võib katkestada kütuse juurdevoolu. Suurema viskoossusega kütused kaotavad kiiremini voolavuse.

Diislikütuse külmakindluse näitajad

Suvised:

Klass CFPP
C -5ºC
D -10ºC
E -15ºC
F -20ºC

 

Talvised ehk arktilised kütused:

Klass Hägustamine CFPP
0 -10ºC -20ºC
1 -16ºC -26ºC
2 -22ºC -32ºC
3 -28ºC -38ºC
4 -34ºC -44ºC

Eesti Vabariigis peab suvine diislikütus olema vastavuses klass C ja talvine diislikütus klass 1. Eestis loetakse suveperioodiks ajavahemikku 1.mai - 30. september ning talveperioodiks ajavahemikku 1.detsember - 29. veebruar. Üleminekuperioodiks loetakse ajavahemikud 1. oktoober - 30. november ja 1. märts - 30. aprill.

Olerexis müüdav diislikütus vastab Eesti standardile EVS-EN 590.

Talvine diislikütus

Enamlevinud küsimused talvise diislikütuse ja kütuse külmakindluse kohta on vastatud selleks loodud talvise diislikütuse erilehel.

Külmakindel diislikütus

 

Hakka püsikliendiks