Tarneahel

Mootorikütuse kvaliteet on auto mootorile eluliselt tähtis ja seepärast kontrollime müüdava kütuse tarneahelat tehasest kuni tanklasse. Olerex ostab kogu vajamineva kütuse Leedu Mazeikiai tehaselt. Kuna Olerex müüb kütuseid ka hulgimüügiturul, siis on Olerexi kogu kütusevajadus tagatud ainult ühe eelnimetatud tehase kütusega ning Olerex ei pea vajalikuks ega ole ka ostnud täiendavaid kütusekoguseid kütuseturult.

Koostöös Maksu- ja Tolliametiga kinnitame, et Olerexi kütuste tarneahel on täielikult läbipaistev, puhas ning avatud. Selle tõenduseks esitame igakuiselt Maksu- ja Tolliametile andmeid oma eelmise kuu kütuseostude kohta nii kõikide kütuse koguste kui ka kõikide üksikute kütuseliikide lõigetes.

Olerexile on teadmata, kas ka teised kütusemüüjad esitavad igakuiselt andmeid oma kütuseostude kohta Maksu- ja Tolliametile. Juhul kui teised seda ei tee, siis saame väita, et Olerexi tarneahel on täna Eesti kütuseturul kõige läbipaistvam.

Eeltoodut arvestades kinnitame, et Olerexi kogu tarneahel on täies ulatuses absoluutselt läbipaistev. Olerexi läbipaistvas, puhtas ning avatud tarneahelas saab veenduda, kui teha vastav päring Maksu- ja Tolliametile.

Hakka püsikliendiks