Mootoribensiin

Mootoribensiin on peamiselt mootorikütusena kasutatav enamasti nafta töötlemise saadus, kergete süsivesinike segu (bensiinide komponendid), mis sisaldab veel hapnikuühndeid (15-20%) ja lisandeid. Mootoribensiinid on kergesti aurustuvad, kergvoolavad, kergsüttivad (leekpunkt alla 0°C), veeslahustumatud, enamasti värvuseta, läbipaistvad ja selged, tugeva ja ainult neile omase lõhnaga vedelikud.

Meile olulised mootoribensiini näitajad on oktaaniarv ja destillatsiooni karakteristikud. Oktaaniarv on suurus, millega mõõdetakse mootoribensiini plahvatuskindlust (detonatsioonikindlust), s.o võimet isesüttimisele vastu seista. Oktaaniarv määratakse ühel ja samal stendil kahel erineval meetodil: mootor- (MON) ja uurimismeetodil (RON).

Väiksema oktaaniarvuga mootoribensiini kasutamine põhjustab detonatsiooni. Detonatsioonilisel põlemisel tõuseb väljalaskeklapi temperatuur 800 °C-ni ning silindri ja kolvirõngaste kulumine suureneb 2–3 korda. Järsud rõhutõusud lõhuvad mootorit mehaaniliselt. Suurematel pööretel pole ka keskmine detonatsioon hästi kuuldav. Pikaajaline detonatsioon võib põhjustada laagripukside ja kolbide purunemist, klappide kaardumist ja läbipõlemist, pragude tekkimist silindrikaantes, kolvipõhjade läbipõlemist, mootorivõimsuse langust, kütuse ülekulu jne.

Suure oktaaniarvuga mootoribensiini kasutamine väiksema surveastmega mootorites ei ole ratsionaalne. Nagu ütleb kütuste ja määrdeainete tuntud spetsialist, TTÜ professor Mihkel Naams - kui sul on nr 40 jalg, siis nr 45 ketsidega sa kiiremini ei jookse!

Lendvusklassid

Destillatsiooni karakteristikut iseloomustavad mootoribensiini aurustuvust (lenduvust), millest sõltub mootoribensiini segunemisvõime õhuga, seega põlemise täielikkus ning mootori võimsus ja ökonoomsus. Aurustuvusest sõltuvad ka mootori käivitusomadused, töötamise stabiilsus ning kaod kütuse hoidmisel.

Selleks, et tagada nii töösooja kui ka külma auto nõutavad sõiduomadused mistahes aastaajal ning kõikides Euroopa geograafilistes piirkondades, on määratletud 10 lenduvusklassi: A, B , C, C1, D, D1, E, E1, F, F1.
Eestis on suveperioodil mootoribensiinide lenduvusklassiks klass B, talveperioodil lubatud lenduvusklassideks klassid E ja E1. Eestis loetakse suveperioodiks ajavahemik 1.mai - 30.september ning talveperioodiks ajavahemik 1.detsember-29.veebruar. Nimetatud esimesel perioodil peab mootoribensiini müüvates taklates olema müügil suvekütuse (klass B) nõuetele vastav kütus, teisel talvekütuse nõuetele vastav (E, E1) kütus.

Üleminekuperioodiks loetakse ajavahemikud 1.oktoober - 30.november ja 1.märts - 30.aprill. Üleminekuperioodi mootoribensiini lenduvusklassiks võib olla B, E, E1 ja müügil võivad olla nii suvisele kui talvisele mootoribensiinile vastavate nõuetega kütused.

Olerexis müüdav mootoribensiin vastab Eesti standardile EVS-EN 228.

Hakka püsikliendiks