E-poe kasutustingimused

Antud veebilehe teenusepakkuja on Olerex AS ning veebilehel sooritatud oste reguleerivad nimetatud teenuse kasutustingimused.

Veebilehe kasutamisel nõustute, et olete käesolevad teenuse kasutustingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute neid järgima.

Tarbija poolt interneti vahendusel tehtud ostudele rakenduvad Võlaõigusseaduse, Tarbijakaitseseaduse ja teiste tarbija õigusi ja kohustusi reguleerivad seadusandlike aktide sätted.

Käesolevad teenuse kasutustingimused ei piira mingil viisil tarbija seadusest tulenevaid õigusi, vaid toovad esile osapooltele ostuga seotud kõige olulisemad õigused ja kohustused.

Olerex AS andmed:
Registrikood 10136870
KMKR Nr. EE100022881

Võru 176, 50112 Tartu.
Klienditugi: kaart@olerex.ee, kell 08.00 - 18.00 telefonil 6 100 100

Tellimine
Klient valib tooted veebisaidil pood.olerex.ee ja valib kättesaamise aja. Toodete kirjeldused ja hinnad on leitavad veebisaidil. Tellimus edastatakse valitud teenindusjaamale pärast tellimuse eest tasumise lõpule viimist. Tellimusi võetakse vastu teenindusjaamade lahtioleku ajal. Osapoolte vahel sõlmitud ostu-müügileping on kinnitatud tellimuse elektroonilise kviitungiga ja käesolevate kasutustingimuste nõustumisega.

Maksevõimalused
Toodete eest saab maksta internetioste võimaldava maksekaardiga, mida toetab AS SEB Pank-maksete sooritamise maksesüsteem SEB E-commerce payment. AS SEB Pank tagab, et SEB E-commerce payment vastab kõigile maksesüsteemide suhtes kehtivatele turvanõuetele (Payment Card lndustry Data Security Standard - PCI DSS). Tellimuste eest maksmisele kuuluv summa kantakse Olerex AS-le üle tellimuse esitamise ajal.

Hinnad ja käibemaks
Kõik hinnad on esitatud kohalikus vääringus ja sisaldavad käibemaksu. Toodete hinnad sisaldavad kõiki makse ja lisakulusid. E-poes ei kehti kampaaniahinnad ega kliendisoodustused.

Tellimuse kviitung
Kui veebileht saab kinnituse makse sooritamise kohta SEB E-commerce payment süsteemist, saadetakse tehingu elektrooniline kviitung kliendi poolt veebilehe kasutamiseks registreeritud e-posti aadressile.

Tellimuse tagastamine
Tarbijal on õigus veebilehe kaudu esitatud tellimusest taganeda 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest, saates selle kohta taganemisperioodi jooksul e-kirja aadressil kaart@olerex.ee ja tagastades omal kulul tooted teenindusjaama. Olerex AS maksab tagastatud toodete eest raha tagasi koheselt, kui tooted on jõudnud teenindusjaama või Olerex AS on saanud dokumendi, mis kinnitab toodete tagasisaatmist.

Taganemisõigus ei kehti toodetele, mis:

  • oma olemusel rikneb või vananeb kiiresti;
  • mis on pakendis ning mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

Tellimuse kättesaamine
Olerex AS hoiab tellitud tooted alles kuni kliendi valitud tellimuse järele tulemise kalendripäeva lõppemiseni või kuni teenindusjaama sulgemiseni, misjärel tellimus lõpetatakse ilma rahalise kompensatsioonita. Tellimuses sisalduvaid temperatuurist sõltuvad toidu tooteid säilitatakse kuni 30 minutit tellimuse kättesaamise ajast alates ning seejärel utiliseeritakse tooted tellimusest tagamaks toidu ohutust. Tellimuse kättesaamiseks tuleb klienditeenindajale esitada elektrooniline ostukviitung. Toodetega kaasnev vastutus läheb üle kliendile tellimuse kättesaamise ajast alates. Olerex AS ei vastuta vähenenud toidukvaliteedi ega säilivusaja eest, kui tellimusele ei tuldud järgi valitud kellaajal.

Kaebused
Olerex AS valmistab tellimused vastavalt teenuse kasutustingimustes sätestatule. Tarbija võib toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui tellimusega saadud toode on defektne, võtke palun 7 päeva jooksul ühendust Olerex AS -ga aadressil kaart@olerex.ee. Palun lisage tellimuse elektrooniline kviitungi koopia koos täpse probleemi kirjeldusega.

Teenuse kasutamise lõpetamine
Olerex AS jätab endale õiguse igal ajal piirata veebilehe kasutust või tellimuste vastuvõtmist, kui need rikuvad teenuse kasutustingimusi või on tuvastatud pahatahtlik kasutus. Veebilehe kasutamine võidakse peatada, edastades kasutajale eelnevalt sellekohane teade või jättes eelnev teade edastamata.

Teenuse asutustingimuste muutmine
Teenuse kasutustingimusi võib Olerex AS igal ajal muuta. Enne uue tellimuse esitamist kontrollige alati kas teenuse kasutustingimusi on muudetud. Kui te ei nõustu muutuse või muudatustega, saate veebilehe kasutamise lõpetama.

Vaidluste lahendamine
Tarbijal on õigus pöörduda avaldusega tarbijavaidluste komisjoni poole juhul. Juhul, kui pooled ei jõua kokkuleppele või ei ole rahul tarbijavaidluste komisjoni otsusega, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele Harju Maakohtus.

Hakka püsikliendiks