Käibemaksu tagastus

Olerex pakub ärikliendile välisriikides tehtud ostudelt käibemaksu tagasitaotlemise ja finantseerimise teenust. Kuna käibemaksu tagasi taotlemisel tuleb arvestada mitmete erinevate riikide seadusandluse ja nõuetega, muudab Olerexiga käibemaksu tagastamise lepingu sõlmimine Teie elu lihtsamaks usaldades vastava asjaajamise professionaalide kätte. Samuti suurendab Olerexi poolt pakutav käibemaksu finantseerimise teenus Teie likviidsust, kuna saate raha kohe kätte ja ei pea välisriigi maksuhaldurilt mitmeid kuid käibemaksutagastust ootama.

  • Olerexi kliendikaardiga sooritatud ostudelt on arved käibemaksu võrra väiksemad. Olerex tasub Teie eest käibemaksu ja taotleme selle tagastamist vastava riigi maksuhaldurilt.
  • Teistelt tunnustatud kütusemüüjatelt soetatud kütuse osas finantseerib Olerex käibemaksu makstes Teile raha välja pärast taotluse tegemist olenemata teise riigi maksuhalduri poolt reaalsest raha tagastamise ajast. 
  • Ülejäänud kolmandate isikute arvete osas aitab Olerex Teil käibemaksu tagasi küsida tavakorras.

Olerexi kaudu on võimalik käibemaksu tagasi taotleda kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning lisaks Norrast ja Šveitsist. Taotluseid on võimalik esitada kas kvartaalselt või aasta lõikes vastavalt nõutavate miinimumsummade täitumisele.

Olerex tagab selge ja arusaadava aruandluse ning korrektse infovahetuse. Teil endal puudub vajadus suhelda erinevate riikide maksuhalduritega.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda:
e-mail: kaart@olerex.ee
6 100 100

Välispartnerite arvete küsimustega korral palun pöörduda:
Kristel Joost
e-mail: vat@olerex.ee
6 100 124

Lepingu sõlmimiseks palun ühendust võtta Olerexi ärikliendihalduritega siin.

 

Hakka püsikliendiks